געזאַנג תפילה לייענען תפילה פּראַקטיק ווערטער אָטאַמאַטיק פּראַקטיק פּראָונאַנסייישאַן סעלעקטירן אַ מאָדע ☰

דו ביסט אין זינגענדיקע הפֿילה פֿאָרם
קנאַק אױפֿן שפיל-קנעפל צו הערן די חפֿילהRead Right to Left לייענען פון רעכט צו לינקס

שמאַ
Shma
הער
Her

יזראָעל
Izroel
ישראל
Oh Isroel

אַדאָנײַ
Adonai
גאָט
Got

עלאָײנו
Eloeinu
אודזער גאָט
Undzer Got

אַדאָנײַ
Adonai
גאָט
Got

עכאַד
Ekhod
איז אײנער
Iz Einer

באָרוך
Borukh
געבענטשט
Guebentsht

שעם
Shem
איז זײַן נאָמען
Iz Zain Nomen

קאָװעד
Koved
גלאָררײַך
Glorraikh

מאַלכוטאָ
Malkhuto
איז זײַן קיניגרײַף
Iz Zain Kinigraikh

לעױלאַם
Leollom
אױף אײביק
Oif Eibik

װאַעד
Vaed
און אײביק
Un Eibik